Profesjonalizm, Jakość, Bezpieczeństwo
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Staszów: bip

PKS obecnie 

Iveco 1PKS to solidny przewoźnik zorientowany na klienta. Priorytetem funkcjonowania Przedsiębiorstwa jest bezpieczeństwo podróżowania i satysfakcja usługobiorców.
W celu wzmocnienia pozycji Spółki na rynku przewozu osób oraz zapewnienia jej dalszego funkcjonowania, opracowano plan restrukturyzacji na lata 2010 - 2014. Plan ten został przyjęty przez MSP oraz Komisję Europejską. Spółka otrzymała pomoc publiczną przy udziale własnym.

Zaplanowano zakup 15szt. Autobusów, które zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy. Ma to na celu zwiększenie oszczędności z tytułu podatku od środków transportowych, zmniejszenie zużycia paliwa i kosztów części zamiennych. Dzięki wymianie taboru na młodszy Spółka zyska na nowoczesności a także poprawi swój wizerunek. W planie restrukturyzacyjnym założono również modernizację Stacji Paliw, co pozwoli w niezachwiany sposób kontynuować działalność sprzedaży paliw oraz zwiększyć przychody z ich sprzedaży.

Prowadzimy:

 • internetową sprzedaż biletów na kursy:
  • Staszów - Warszawa godz. odj. 6.45/15.15
  • Staszów - Warszawa godz. odj. 13.00/19.15
  • Staszów - Kraków godz. odj. 6.40/13.00
  • Staszów - Kraków godz. odj. 14.40/19.30
  • Staszów - Kołobrzeg godz. odj. 19.00
 • w autobusach na linii Staszów - Kraków wprowadzono dostęp do Internetu
 • stosujemy promocje i upusty
 • dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne zniżki
 • oferujemy wysokiej jakości paliwa - dostawcą paliw jest Orlen Petro Tank Sp. z o.o. w Widełce.

Od dnia 14 marca 2012r. PKS jest Spółką Gminy Staszów. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Romuald Garczewski podpisał umowę Z MSP w wyniku której Gmina Staszów przejęła Spółkę. Stwarza to perspektywy i nadzieję na lepszą przyszłość dla firmy oraz regionu.

Regulamin przewozów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. dostępny jest tutaj.

 

W zakładce AUTOBUSY polecamy nasz tabor

 

Historia

autosan pksstaszowPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie zostało powołane 1 stycznia 1970r. jako "Oddział Towarowo - Osobowy" Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 czerwca 1990 roku zostało powołane do życia przedsiębiorstwo pod nazwą PPKS w Staszowie, które rozpoczęło działalność od 1 lipca 1990r. W wyniku komercjalizacji od 1 marca 1999r. funkcjonowało jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem był Minister Skarbu Państwa.

Załamanie się gospodarki na początku lat 90-tych spowodowało znaczny spadek popytu na usługi przewozowe. PKS podjęło szereg działań dostosowawczych. Polegały one na dywersyfikacji działalności. W celu maksymalnego wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego uruchomiono między innymi pełny zakres badań technicznych i diagnostyki w ramach utworzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

W autoryzowanej Stacji Obsługi Samochodów DAEWOO realizowane były naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz naprawy wszystkich typów samochodów osobowych a także pojazdów ciężarowych. Od 1996r. Stacja Paliw PKS była uczestnikiem - Sieci Stacji Patronackich PKN Orlen S.A. - i prowadziła całodobową sprzedaż paliw. Ponadto jako działalność komplementarną do Stacji Paliw powstały: zajazd (gastronomia i hotel). Wprowadzono również sprzedaż akcesoriów samochodowych oraz otworzono sklep z częściami zamiennymi.

Autobusy PKS Staszów obsługiwały komunikację dalekobieżną do: Warszawy, Katowic, Łodzi, Rzeszowa, Lublina, Tarnowa, Krakowa oraz komunikację lokalną na terenie powiatu staszowskiego.