Profesjonalizm, Jakość, Bezpieczeństwo
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Staszów: bip

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STASZOWIE SP. Z O. O.

ul. Krakowska 51,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach,
Wydział X Gospodarczy KRS, pod nr 0000051198,
Kapitał Zakładowy 6 466 000 zł,

NIP: 866-000-14-35, Regon 000617060

OGŁASZA PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I BUDOWLI NA NIEJ USYTUOWANYCH

Przedmiot przetargu: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 3 działek ewidencyjnych wraz z prawem własności budynków i budowli na nich usytuowanych, położonych w miejscowości Staszów przy ul. Krakowskiej 51 (gmina Staszów, powiat staszowski, woj. Świętokrzyskie) obejmującego działkę o nr 2511/13 o pow. 0,6806 ha, 2511/14 o pow. 0,1929 ha, 2511/15 o pow. 0,0060 ha o łącznej powierzchni 0,8795 ha.


Szczegółowe informacje dostępne na BIP Spółki: http://bip.realnet.pl/pksstaszow/