LHS Staszów stanowi część Linii Hutniczo Szerokotorowej (linia nr 65) wybudowanej w latach 1976–1979. Długość linii to 394,650 km. Linię uruchomiono w listopadzie 1979 r., w celu umożliwienia przewozu importowanej z ZSRR rudy żelaza do Polski (Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej). Obsługiwała również eksportu siarki z Polski do ZSRR, którą wydobywano w okolicach Tarnobrzega, Staszowa i Grzybowa.

Obecnie infrastruktura LHS Staszów stanowi:

-bocznica przeładunkowa;

– hala składowa z układem torów 1 435 mm i 1 520 mm.

Stacja umożliwia przeładunek następujących towarów:

– towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;

– towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów

specjalnych typu Hopper;

– towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-gach, w wiązkach, itp.); – drewno.